Bezplatná konzultácia +421 950 401 402
potraviny nepatria do kosa

Potraviny, ktoré podliehajú dátumu spotreby a nestihli sa spotrebovať je nutné zlikvidovať podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009,

ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu.

Bioodpad je najväčšou zložkou všetkého komunálneho odpadu v Európe a asi 60 % tohto odpadu tvoria práve potraviny. Každý rok sa v EÚ v celom potravinovom reťazci premrhá približne 88 miliónov ton potravín (viac ako 170 kg na osobu). To predstavuje približne 20 % celkového množstva vyprodukovaných potravín v EÚ.

Neuvedomujeme si, že takéto plytvanie nie je len finančnou stratou, ale že má aj obrovské negatívne ekologické dôsledky. Potravinový odpad je zodpovedný globálne za približne 8 % emisií skleníkových plynov, čo má veľký negatívny vplyv na životné prostredie. Potravinársky odpad netvoria len potraviny z domácností, ktoré skončia v koši, ale aj tisíce ton potravín z našich obchodov končia každý rok medzi odpadkami na skládkach.

Reťazce vyhadzujú množstvo potravín najmä kvôli tomu, že ich spotrebitelia nedokážu zužitkovať a sú jednoducho po záruke, preto častokrát končia na skládke, kde sa hromadia tisícky ton potravín.

Problémom podľa odborníkov je aj neefektívny zber biologického odpadu, ktorý by sa mohol zmeniť na vysokokvalitné hnojivo alebo aj ako obnoviteľné palivo – bioplyn. Je potrebné, aby sa zbieral separovaný odpad bez miešania s inými druhmi odpadu, pretože vysoký podiel biologického odpadu stále končí v zmiešanom odpade, ktorý končí na skládkach alebo sa spaľuje.

Zlepšenie odpadového hospodárstva by prinieslo pozitíva v oblasti ochrany životného prostredia a klímy, ekonomiky a verejného zdravia.

espik potraviny ktore koncia v kosi

Potrebujete pomôcť s vývozom a likvidáciou potravín po záruke – BÝVALÉ POTRAVINY?

Firma ESPIK Vám pomôže zlikvidovať tento druh odpadu správne, podľa platných predpisov a pod presným zaradením v katalógu odpadov. Odbremení Vás od starostí a záťaže spojenej s celkovou likvidáciou kuchynského odpadu, a tým prispeje k ochrane životného prostredia.

Tento druh odpadu sa eviduje pod kódom:

02 02 03 – materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie. Vedľajšie živočíšne produkty, materiál kategórie 3 (čl. 10 písm. f) nariadenie (ES) č. 1069/2009/bývalé potraviny.

Výhody spolupráce s firmou ESPIK

espik mapa
espik vyhoda

Stará sa o pravidelný zber kuchynského odpadu podľa dohodnutých podmienok a harmonogramu.

espik vyhoda

Zabezpečuje dostatočný počet čistých nádob a ich výmenu.

espik vyhoda

Rieši kompletnú administratívu ohľadne evidencie odpadov.

espik vyhoda

Poskytuje informácie z oblasti kuchynského odpadu.

espik vyhoda

Ponúka vernostný zákaznícky program pri zbere prepálených olejov a tukov.

espik vyhoda

Pomáha pri plnení zákonných povinností v rámci kuchynského odpadu.

Máš rád informácie z prvej ruky a stále včas?

Daj LIKE na našu fanpage a žiadná z noviniek ťa už nikdy neminie!

FACEBOOK